Blogger là gì? tại sao nhiều người lại dùng blogger?


Blogger là gì?
Đó là một nền tảng miễn phí của google, giúp chúng ta tạo những trang blog miễn phí. Có thể tạo blog, website cá nhân hoặc các trang blogger bán hàng.

Tại sao nhiêu người dùng blogger?
Đơn giản vì nó là miễn phí

Không có nhận xét nào