Giới thiệu chức năng từng mục của blogger


1: Bài đăng: Giúp bạn đăng bài viết
2: Thống kê: Thống kê lượt truy cập theo ngày, tuần, tháng, thống kê nguồn lưu lượng
3: Nhận xét: Nơi chứa các nhận xét, bạn có thể xem, xóa, sửa chúng.
4: Trang: Nơi tạo các trang tĩnh
5: Bố cục: Nơi quản lý các tiện ích bố cục của blogger, thêm, xóa, sửa
6: Chủ đề: Đây là nơi thay giao diện
7: Cài đặt: Một số cài đặt khác

Không có nhận xét nào