Hướng dẫn bật chức năng download trên trình duyệt IE của VPS


Bước 1: mở IE -> option -> tab security và chọn như hình


Bạn chọn Enable của File download lên và lưu lại, như vậy là bạn có thể tải bất cứ file gì trên IE của VPS

Không có nhận xét nào