Hướng dẫn cài đặt theme blogger bán hàng tác giả hoatranblog


2 file kèm theo:
- file: theme là giao diện bạn mở bằng notepadd++ copy dán vào chủ đề html
- file: data là bài viết mẫu có chứa giỏ hàng.. bạn vô cài đặt - khác - nhập nội dung và upload lên

Chỉ với 2 bước đơn giản là bạn đã hoàn thành cài đặt giao diện blogger bán hàng giống như demo online.

Không có nhận xét nào