Hướng dẫn kiểm tra responsive của một trang web theo thiết kế


Truy cập link sau http://ami.responsivedesign.is
Và dán link web cần kiểm tra.

Làm thế nào nó hoạt động Thêm URL của bạn vào trường đầu vào Nhấp GO (tải lại bản xem trước) hoặc nhấn Enter (tải lại trang) Chiêm ngưỡng công việc tốt của bạn Nếu bạn quan tâm thì bây giờ có một bài viết về quá trình xây dựng Tôi có phản hồi không.

Không có nhận xét nào