Hướng dẫn tạo một trang blogger miễn phí làm web blog cá nhân


Bước 1: Bạn cần có 1 tài khoản gmail
Bước 2: Bạn truy cập vô link này https://www.blogger.com
Bước 3: Bạn nhấn tạo blog
Bước 4: Nhập tên blog và link đường dẫn của blog
Bước 5: Viết bài

Không có nhận xét nào