Tải phần mềm miễn phí Notepad++ viết code blogger nhẹ và ngonNotepad++ là trình soạn thảo văn bản và trình soạn thảo mã nguồn cho Microsoft Windows. Phần mềm hỗ trợ chỉnh sửa theo thẻ, cho phép làm việc với nhiều tệp đang mở trong một cửa sổ. Tên của dự án xuất phát từ C điều hành tăng. Notepad++ được phân phối dưới dạng phần mềm miễn phí. Định dạng xóa sửa code một cách chuyên nghiệp

Dùng để code css, js, html nhẹ nhàng đơn giản.

Mình hay dùng nó để code theme blogger.

Link tải: https://notepad-plus-plus.org/downloads

Không có nhận xét nào