Trang giải mã code js cho blogspot đơn giản


Giới thiệu tới bạn một trang giải mã blogspot tự động

truy cập link : https://lelinhtinh.github.io/de4js

copy mã js cần giải mã và nhấn chọn auto. Một số mã hóa khó thì nó không thể giải mã được. Nó chỉ giải mã một số code đơn giản.

Không có nhận xét nào